Vedlikehold

2017 - Bytte av sikringsskap m.m

Forebyggende HMS-aktiviteter for 2017.


I løpet av 2017 ble alle sikringsskapene oppgradert fra skrusikringer og til automatsikringer.

Borettslaget byttet 318 el-skap til leilighetene og 38 el-skap i fellesområdene. Arbeidet pågikk i april - desember 2017.

Kostnaden ble ca. 2,5 millioner kroner, som ble tatt av borettslagets egenkapital.