HMS

Beboers ansvar

Dette må du som beboer passe på.


Branninstruks - Rømningsveier 

Beboer er ansvarlig for å gjennomføre årlig egnekontroll av elektrisk anlegg, brannvernsutstyr, våtrom og ventilasjon m.m.

Alle beboere har riktignok et felles ansvar med å påse at uønskede hendelser ikke finner sted. Skulle det allikevel skje en hendelse, eller en' oppdager noe som er farlig, plikter beboer å melde fra om dette til styret så snart som mulig.

Ditt ansvar som beboer er:

Hva                                                                                                     Hvem  
Elektriske anlegget og utstyret i boligen til enhver tid er forsvarlig. Beboer
Kontroll av bad, vaskerom og andre våtrom i leilighet. Beboer
At det utplasserte brannvernutstyret til enhver tid er inntakt. Beboer
Frie rømningsveier på balkongen og i kjellerne. Beboer
Søppel skal ikke oppbevares i trappehuset. Beboer
Papir/reklame skal kastes ute i papircontaineren. Beboer