Vedlikehold

2013 - Utskiftning av inngangsdør til leiligheten

Styret har inngått en kontrakt med Seby AS om utskiftning av dagens inngangsdør.


Styret har inngått en kontrakt med Seby AS om utskiftning av dagens inngangsdør.

De nye dørene blir levert med forsikringsgodkjent lås (FG-lås), kikkehull og tre nøkler. Fargen er lik dagens dør og den nye døren vil slå ut i rømningsretning, dvs. motsatt vei i forhold til dagens dører.

Arbeidet starter i uke 2 i januar 2013.
Seby vil varsle den enkelte beboer nærmere når tiden for bytte nærmer seg.

Arbeidet starter i Riihimäkiveien 49 og vi planlegger å avslutte i uke 20 i de øverste oppgangene.

Med hilsen
Styret i Riihimäkiveien borettslag