Vedlikehold

2007 - Bytting av vinduer mot øst

Soverromsvinduene mot øst (retning Lillestrøm) skal totalrehabiliteres i løpet av 2008.


Beslutningen:
Den 12.12.07 gav den ekstraordinære generalforsamlingen samtykket til styret i følgende:
Borettslaget ved styret har generalforsamlingens aksept på utskiftning av soveromsvinduer mot øst. Kostnadene til rehabiliteringsprosjektet dekkes opp av borettslagets egenkapital.
Selskapet Seby AS/Uldal AS tilbys oppdraget.
 
Kostnader:
Prosjektet har en prislapp på ca. 5 millioner kroner. Kostnaden dekkes i sin helhet opp av borettslagets egenkapital, og det er derfor ikke planlagt en husleieøkning pga. rehabiliteringen av vinduene.
Prosjektet blir ledet av Seby AS, et lokalt entrepenørselskap, som er en del av Veidekke-gruppen. Selve vinduene kommer fra selskapet Uldal as, som er en del av Byggma-gruppen.
 
Materialvalg:
De nye vinduene har en rammen av PVC, avstivet med stål. Vinduene blir hvit på innsiden, og vil ha den samme brune aluminiumskledningen utvendig som idag.
På innsiden blir vinduene montert med hvite utforinger og trelister.
 
Fremdriftsplan:
I slutten av januar 2008 blir det montert 1 sett med prøvevinduer i en leilighet. Så skal styret godkjent disse, før den øvrige utskiftningen fortsetter.
 
Seby startet utskiftningen i Rvn. 49 mandag 31. mars 2008!
Beboerne vil bli gitt min. 1 ukes forvarsel, og det er beregnet at arbeidet vil ta ca. 1 dag innvendig i den enkelte leilighet. Går alt som planlagt, skal vi være ferdig med hele utskiftningen til sommerferien 2008.
 
Seby vil komme tilbake med et erfaringsskjema/tilbakemeldingsskjema til de beboerne som har fått byttet vindu i løpet av høsten 2008.