Styret

Kort om styret

Her finner du litt kort informasjon om styret.Styret består av 5 personer. I tillegg møter 1.vara fast til styremøtene. 

Styrets primæroppgave er å forvalte lagets midler for å holde vår felles bygningsmasse og tomt i en god standard. Brannsikring, HMS og annen sikkerhet, parkering m.m. er også styrets ansvar.

Styret avholder normalt møtene sine annenhver mandag, avløst av en litt lengre sommer- og juleferie. Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Romerike (BORI) som også er lagets forretningsfører.  

Alle saker som styret skal behandle må være mottatt skriftlig og signert!
De kan legges i styrets postkasse eller sendes på e-post.
Styrets medlemmer har alle taushetsplikt, jf borettslagsloven.

Vi håper dere gir oss tilbakemeldinger når dere har ris eller ros, slik at vi kan utvikle oss!