HMS

Borettslagets ansvar

Dette er hva styret og driftsleder skal passe på.


Branninstruks - Rømningsveier 

Styrets ansvar er:
- Det ytre miljø, herunder trafikksikring.
- Vedlikehold av bygningsmassen.
- Brannsikring og avfall.
- Vedlikehold av felles elektrisk anlegg og felles vannrør.
- Trapper, gangveier, leke/sitteplasser m.m. på borettslagets eiendom.

HMS dekker ikke bare den ytre delen av borettslaget, som plener, fasader, veier og lignende, men også den indre delen, som leiligheter, balkonger, boder og trappehus.
Styrets ansvar i forhold til den indre delen (leiligheten) er begrenset til å informere andelseier om det ansvar som vedkommende har etter forskriften om internkontroll.

Ansvarsfordeling

HVA                                                                                     
HVEM
Brannsikring av fellesområdene.
Styret
Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg.
Styret
Lekeplasser og lekeplassutstyr.
Styret
Avfallshåndtering.
Styret
Arbeidsgiveransvaret overfor driftsleder.
Styret
Dugnad.
Styret
Bekjempelse av skadedyr
Styret
Vedlikehold av bygningsmasse.
Styret
Trapper, gangveier, trafikk og parkering.
Styret
Informasjon til beboerne om beboernes ansvar.
Styret