Vedlikehold

2010 - Bytting av TV-kabel (rehabilitering)

Skjettenbyen oppgraderer kabel-TV anlegget i blokkene!


Hva og hvorfor:

Inkludert i den nye TV-avtalen for Skjettenbyen ligger det en oppgradering av TV-anlegget i blokkene slik at disse får samme standard som rekkehusene. TV-kabelen frem til første TV-kontakt er borettslagets ansvar og er en del av blokkenes faste infrastruktur.

Dagens minicoax-kabler i blokkene fra 1999 er nå teknisk for dårlig til at de kan levere analog og digital TV-, bredbånd- og telefonitjenester med god kvalitet. Den vil derfor bli byttet ut med en moderne trippelskjermet kabel.
Siden de nye kablene er tykkere vil det ikke være fysisk mulig å nå alle leilighetene gjennom dagens skjulte rør for TV-kabler. Kun en' ny kabel kan bli trukket via dagens skjulte rør for TV-kabler.

Slik blir den nye TV-kabelen trukket:
Blokkene har i fellesskap valgt følgende hovedløsning, men mindre tilpassninger vil bli gjort der hvor det blir aktuelt:

-    U.etg; De fleste vil få kabelen trukket inn via telefonledningen. Fra telefonkontakten inni leiligheten blir kabelen festet langs gulv/vegglist og frem til nærmeste TV-kontakt. Ett lite mindretall av leilighetene i u.etg. vil få kabelen inn via dagens skjulte rør for TV-kabler.

Alternativ vei inn til leilighetene vil i så fall være å borre hull over inngangsdøren til leiligheten, og trekke kabelen langs taket og videre frem til nærmeste TV-kontakt.

-    1. etg; Har i dag eget rør fra kjelleren og opp i leiligheten. Dette vil bli gjenbrukt for å trekke den nye kabelen.

-    2. etg; Til disse vil det bli gjort bruk av dagens skjulte rør for TV-kabler.

-    3. og 4. etg; Det blir satt opp et nytt fordelerskap i 3. etg. Fra dette skapet vil kabelen bli trukket inn via telefonledningen. Fra telefonkontakten inni leiligheten blir kabelen festet langs gulv/vegglist og frem til nærmeste TV-kontakt.

Alternativ vei inn til leilighetene vil i så fall være å borre hull over inngangsdøren til leiligheten, og trekke kabelen langs taket og videre frem til nærmeste TV-kontakt.

Når arbeidet blir utført:
Arbeidet med å oppgradere blokkene starter i januar 2010.
Nærmere informasjon om oppstart m.m. vil komme til den enkelte beboer fra GET og Aksessnett.

Blokkene vil i utgangspunktet bli tatt i denne rekkefølgen:
1. Nordensvei borettslag (januar 2010).
2. Senter borettslag (i løpet av februar 2010.
3. Alingsåsveien borettslag (antakelig i løpet av februar 2010.
4. Riihimäkiveien borettslag (antakelig i løpet av mars/april 2010).

Man regner med å ta en' oppgang pr. dag.
Aksessnett må inn i hver enkelt leilighet når kabelbyttet skal skje.

Hva må du som beboer gjøre:
TV-kontakten må være lett tilgjengelig, dvs. at ingen ting må stå foran den.
For u.- 3.- og 4. etg må i tillegg telefonkontakten være lett tilgjengelig, og evt. møbler må være flyttet ut fra veggen slik at den nye kabelen kan bli riktig festet langs gulv- eller taklist.