Vedlikehold

2008 - Bytting av bodtak

Tilstandsrapporten fra 2004 konkluderte med at borettslaget i løpet av ca. 5 år høyst sannsynlig må legge nye tak/rehabilitere alle bodtakene, og vedlikeholde betongbuen rundt inngangspartiene.


Beslutningen:
Borettslaget ved styret har engasjert Seby as for dette oppdraget, og kontrakt ble underskrevet i august 2008.
I tillegg har styret valgt, av vedlikeholdsmesige årsaker, å inkludere en renovering av den hvite betongbuen med tilhørende blikk. Dette er de 21 "buene" som omkranser inngangspartiene våres. 

Kostnader:
Kostnaden dekkes i sin helhet opp av borettslagets egenkapital, og koster i sum ca. 2 millioner. Prosjektet blir ledet av Seby as.
 
Materialvalg:
Bodveggen løftes på dørsiden med ca. 0.5 meter. Skråtaket bygges, og i tillegg til tette tak får vi tak som løv, regn og fotballer "renner" ned fra.
Bakveggen byttes fra treverk, som idag er i dårlig forfatning pga. fukt & råte, til blikk med samme rødfarge som de resterende veggene.
 
Inngangspartiene, de 21 hvite betongbuene med tilhørende blikk, trenger nødvendig vedlikehold. Dette hovedsaklig pga. fukt og synlig armeringsjern.
 
Fremdriftsplan:
Seby as vil ha oppstart i dette prosjektet i løpet av uke 34, som er siste halvdel av august 2008.
Det vil da først bli lagd en prototype på ett bodtak, og en prototype på ett renovert inngangsparti. Etter godkjenning av prototypen vil resten av arbeidet fortsette.
 
Arbeidet går etter planen, og vi forventer at arbeidet med de nye bodtakene og renoveringen av inngangspartiene er ferdig til starten på desember 2008.