Boliger

Salgspriser

Tabellen viser gjennomsnittlig salgspris.


BORI melder at ca. 20 % av deres omsatte leiligheter blir kjøpt på forkjøpsrett. 

Tabellen viser gjennomsnittlig salgspris pr. år for de forskjellige leilighetstypene som vi har.