Boliger

2-rom / 3-rom / 4-rom

De vedlagte skissene må betraktes som veiledende. De viser hvordan leilighetene originalt var oppbygd i 1973.
Mange har fortsatt samme rominndeling, mens det i enkelte leiligheter er flyttet lettvegger for å få åpen kjøkkenløsning eller større stue, bygging av nytt kott/bod/rom, eller sammenslåing av bad & WC som en del 3- og 4-roms leiligheter har gjort.

De enkelte salgsprospektene vise hvordan dagens rominndeling er, og er således den mest korrekte for den aktuelle leilighet.

For de leiligheter som har hage, har borettslaget valgt en felles farge på gjerdene.
Selve gjerdet er den enkelte andelseiers ansvar å vedlikeholde, men maling fås av borretslaget ved henvendelse til driftsleder.

2-, 3- og 4-rom
2- og 3-rom med hage