Styret

Styrets møtekalender

Her finner du oversikt over de kommende styremøtene


Normalt avholdes styremøter annenhver mandag. 
De finner sted i styrerommet i Rvn. 43.


Styrets møteplan for 2021 er: 

  • 29/3
  • 12/4
  • 26/4

Møteplanen vil oppdateres når flere datoer er satt.