Styret

Styrets møtekalender

Her finner du oversikt over de kommende styremøtene


Normalt avholdes styremøter annenhver mandag. 
De finner sted i styrerommet i Rvn. 43.


Styrets møteplan for 2021 er: 

  • 1/2
  • 15/2
  • 1/3
  • 15/3

Møteplanen vil oppdateres når flere datoer er satt.