Vedlikehold

2013 - Vedlikehold av blokkenes tak

Borettslaget har utført proaktivt vedlikehold.


Styret startet vedlikehold av blokkenes tak fra sommeren 2009. Siste blokk ble tatt sommeren 2013 og alle blokkene har i denne perioden fått nye heldekkende shingeltak.

Kostnaden på arbeidet har vært ca. kr. 2,4 millioner.