Borettslaget er ansvarlig for felles ventilasjon fra leilighetene, via kjøkken, bad og wc. Videre er vi ansvarlig for deteksjon av brann, slukkingsmulighet og rømningsveier. Siden vi har vannmålere installert er vi også oppmerksomme på uregelmessigheter på vvs-utstyr.

Så tidlig som mulig, og helst før visning/salg, har styret behov for å gjennomføre en sjekk av fellesinstallasjoner i leiligheten, som en del av vårt arbeid. På befaringen vil vi kontrollere at leilighetens ventilasjon, rømningsveier og brannsikkerhet er i samsvar med borettslagets retningslinjer. Vi vil også se etter evt. lekkasjer fra kraner, toalett og lignende.


Om du ønsker at vi skal komme på befaring på dagtid kan du kontakte driftsleder Roger Olsen. Han treffes på tlf. 920 16998, eller e-post vaktmesterbua@wemail.no

Om du ønsker at vi skal komme på befaring om ettermiddagen, kan du kontakte styret ved Morten Rasmussen på tlf 913 22 163.

Som en del av styrets vedlikeholds- og HMS arbeid i borettslaget, foretas en sjekk av alle fellesinstallasjoner før salg av leilighetene.

Her finner du en skisse av ventilasjon til/fra leiligheten, som du må opprettholde om du skal foreta arbeider i din andel. 

 

Mvh
Styret