Å bo hos oss

Ventilasjon

Ventilasjon, inneklima og kjøkkenvifter.


Det er ikke lov å koble kjøkkenvifte eller andre elektriske vifter direkte inn i ventilasjonsåpningene. Dette hindrer naturlig avtrekk for hele oppgangen!

Det er kun lov å bruke original tallerkenventil i ventilasjonsåpningene, og disse skal være åpne!
Her finner du mer informasjon om hvordan til - og fraluft fungerer. Ingen av til-luftventilene skal stenges med tape, papir, håndklær, isolasjon og lignende.

Bruker du kjøkkenvifte skal denne være av type kullfiltervifte. Den skal ikke kobles til ventilasjonsåpningen!

Sørg for jevnlig utskiftning av inneluften, enten ved å lufte skikkelig eller la vindusventilene stå åpne.
Det er viktig å unngå høy luftfuktighet inne i leiligheten da dette gir gode vekstmuligheter for farlig sopp. Uten riktig til- og fraluft vil inneklimaet bli dårlig. Fjerning av sopp er andelseiers ansvar.

Informasjon om vindusvedlikehold og balkongvedlikehold