Å bo hos oss

Organer & Utvalg

Her en en kort presentasjon av våre organ og utvalg.


Styret i borettslaget
Styret består av 5 beboere. I tillegg har borettslaget 3 vararepresentanter, hvor 1.ste vara møter fast til styremøtene.
Styrets primæroppgave er å forvalte lagets midler for å holde vår felles bygningsmasse og tomt i en god standard. Brannsikring, HMS og annen sikkerhet, parkering m.m. er også styrets ansvar. 

Styret avholder normalt møtene sine annenhver mandag, avløst av en litt lengre sommer- og juleferie. Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Romerike (BORI) som også er lagets forretningsfører
(les mer om styret her)

Miljøutvalget
Utvalget arrangerer aktivitetsdager for barn/ungdom i vårt borettslag, ofte sammen med vår nabo Nordensvei. Det har bl.a. vært avholdt St. hans feiring, Juletrefest/Karneval og Skidag. I tillegg er utvalget med på avholdelse av borettslagets to årlige dugnader.
Personenes funksjonstid er 1 år.
Miljøutvalget ble "lagt på is" av generalforsamlingen i 2010 og funksjonen ivaretas nå av styret. 

Valgkomité
Komiteen innstiller til hver generalforsamling de styreverv som er på valg.  
Personenes funksjonstid er 1 år.
Styret på sin side innstiller til hver generalforsamling sitt forslag til en ny valgkomité. 

Fellesutvalget (FU

FU er et fellesorgan for Riihimäkiveien og Nordensvei Borettslag, og består av to personer fra hvert av lagene.
FU har arbeidsgiveransvaret for driftsleder. I tillegg arbeider FU med saker av felles interesse, slik som rehabiliteringer, lekeplassen i dalen, anbudsinnhenting av tjenester for begge lagene m.m.
FU har i snitt 1 møte per måned. 

Sameiet Skjetten Garasjehus
Sameiet Skjetten Garasjehus er et fellesutvalg for Riihimäkiveien og Nordensvei Borettslag.
Utvalget har som sin oppgave å forvalte vårt felles P-hus i Nordensvei, samt den store P-plassen nord for P-huset. Kostnader forbundet med forvaltning og vedlikehold belastes Riihimäkiveien med 60 % og Nordensvei med 40 %. P-huset og plassen er kameraovervåket, som på vegne av styrene driftes av driftsleder. Sameiet har i snitt 1 møte per måned. 

Fellesorganet for Skjettenbyen (FO)
FO er et interesseorgan for de 12 borettslagene som utgjør Skjettenbyen. FO er ansvarlig for drift og vedlikehold av de felles eide arealene, drift og vedlikehold av kabel-tv anlegget, og er kontaktpunkt ovenfor kommunen i saker av felles interesse.
FO har normalt møte 1 gang i måneden, hvor to personer fra hvert borettslag møter.