Å bo hos oss

Nøkler

Borettslaget har flere forskjellige nøkkelsystemer. Her finner du en oversikt over alle sammen!


Borettslaget har flere forskjellige nøkkelsystemer. 

Som ny andelseier skal du normalt overta følgende av selgeren:

  • 3 (eller flere) elektroniske nøkkelbrikker til blokkens inngangsdør*.
  • 3 (eller flere) systemnøkler til bod, søppelrom og fellesrom i kjelleren.
  • 1 systemnøkkel til kjølerommet.
  • 1 (eller flere) nøkler til din postboks.
  • 1 (eller flere) elektroniske nøkkelbrikker hvis du har p-plass i ett av P-husene, samt 1 fjernkontroll til portåpneren.
  • Nøkler til garasjedøren, hvis du har p-plass i en av tregarasjene.
  • Nøkler til balkongskyvedøren.
  • Nøkler til din egen leilighet.

*) Skulle strømmen gå har det elektroniske nøkkelbrikke-systemet på blokkenes inngangsdører batteribackup. Vi minner om at alle inngangsdørene, samt dørene til fellesrom,garasjer, boder m.m. skal være låst hele tiden.

Systemnøkler, elektroniske nøkkelbrikker og nøkler til garasjen bestilles av driftsleder. Han er også behjelpelig med å anskaffe skilt til ringetablå og postkassen.