Å bo hos oss

Mørkt vei- og gatelys?

Innimellom er det mørkt. Her kan du gjøre noe med det!


Alle vei-, gate- og gangveilys i og rundt vårt borettslag tilhører enten kommunen, fylkeskommunen eller staten.

Kommunale veier/gangveier:
Kommune benytter en underleverandør for å drifter og holder vei- og gatelys vedlike. Gå hit for å melde feil på kommunale vei- og gatelys.
 
Riks- og fylkesveier/gangveier:

Fylkeskommune og Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveier.
Hvordan du melder feil og skader på disse vei- og gatelys finner du på kommunens link over.