Å bo hos oss

Infrastruktur og ansvar

Ansvarsfordeling for vann, avløp, sikringsskap/strøm, telefoni, kabel-TV.


I et felleseie som et borettslag er, er ansvaret fordelt slik:

Borettslaget: *

Vann:

Hovedledningen frem til og med stoppekranen.

Avløp:

Felles rør, ledninger, kanaler som går gjennom boligen, og rør som er bygd inn i bærende konstruksjoner.

Sikringsskap:

Inget ansvar utover HMS.

Telefoni:

Inget ansvar.

Kabel-TV:

Inget ansvar.

 

 

Eksterne tjenesteytere:

Sikringsskap:

Hafslund Nett er ansvarlig frem til første hovedsikring/inntakssikring.

Telefoni:

Telenor, eller liknende selskap, er ansvarlig frem til og med første kontaktpunkt.

Kabel-TV:

GET er ansvarlig for vedlikehold frem til og med første kontaktpunkt.

 

 

Beboerne:

Vann:

Fra stoppekranen og videre, herunder varmtvannsbereder, klosett o.l.

Avløp:

Oppstaking og rensing av innvendige vannledninger, både til og fra egen vannlås/sluk, og fram til borettslagets felles-/hovedledning.

Sikringsskap:

Fra og med første hovedsikring/inntakssikring og videre.

Telefoni:

Fra første kontaktpunkt og videre.

Kabel-TV:

Fra første kontaktpunkt og videre.

 

 

*Oppgradering/utskifting av felles rør og ledninger er normalt et vedlikeholdsansvar som tilfaller borettslaget, som følge av nye regler/forskrifter eller generell slitasje over tid.
En generalforsamling kan vedta felles utskifting av anlegg o.l.
som normalt tilfaller andelseiers vedlikeholdsplikt.