Å bo hos oss

Grøntanlegg, plener og bed

 
 

Borettslaget er omgitt av grønne åpne områder på begge sider. Gressplener og et skogholt er nærmeste nabo. I tillegg har vi noe beplantning¨på det indre område, tuntrær, sittegrupper og hekker, samt blomsterbed inntil husveggen. 


Bedene inntil husveggen er det oppgangene som er ansvarlig for, både å vedlikeholde og beplante. Etter søknad til styret kan borettslaget bidra med midler for innkjøp av planter m.m.. Styret kan riktignok endre beplantningen hvis den f.eks. er til ulempe for beboere, har røtter som går i drenering/grunnmur, gir et uryddig inntrykk o.l..

Øvrig grøntarealer på indre område, sittegrupper og friområdet på begge sidene av blokkene er styrets ansvar å forvalte, men vi tar gjerne imot forslag på utbedringer og forbedringer!
For de som har en leilighet med hage velger de beplantningen selv, da denne inngår i andelen. Borettslaget er riktignok grunneier, og kan gi nærmere regler om nødvendig.
 
Det er ikke lov å kjøre eller parkere motorkjøretøy på plenene eller det tilstøtende friområdet. Om noen gjør dette må man forvente en reaksjon fra styret.