Å bo hos oss

Generalforsamling

Generalforsamling (GF) er borettslagets øverste organ.


Generalforsamling (GF) er borettslagets øverste organ og styret innkaller til årlig GF på vårparten.
Her skal det behandles regnskap for forrige år, styret skal avgi sin beretning og valg av tillitsvalgte skal foretas. I tillegg kan den enkelte andelseier sende inn egne saker til behandling.
Vedtektene og borettslagsloven trekker opp enkelte grenser for hva styret kan behandle/igangsette, eller ta opp lån til, i forhold til hva som behøver generalforsamlingens formelle godkjenning. 


DOKUMENTER

Protokoll GF-2021
Avholdelse av digital generalforsamling 7. - 14.4.2021
Rundskriv om utsettelse av GF-2021 pga. koronaviruset
Innkalling GF-2021
Rundskriv om mulig digital gjennomføring
Årsberetning for FO, FU og Garasjesameiet for 2020
Frist for innsending av saker 2021

Protokoll GF-2020 
Innkalling GF-2020
Rundskriv om GF uten fysisk oppmøte jamfør koronaloven
Årsberetning for FO, FU og Garasjesameiet 2019
Frist for innsending av saker 2020

Protokoll GF-2019 
Innkalling GF-2019
Årsberetning for FO, FU og Garasjesameiet 2018
Frist for innsending av saker 2019

Protokoll GF-2018
Innkalling GF-2018
Årsberetning for FO, FU og Garasjesameiet 2017
Frist for innsending av saker 2018

Protokoll GF-2017
Innkalling GF-2017
Årsberetning FO, FU og Garasjesameiet 2016
Frist for innsending av saker

Protokoll GF-2016
Innkalling GF-2016
Årsberetning FO, FU og Garasjesameiet 2015

Frist for innsending av saker.

Protokoll GF-2015
Innkalling GF-2015
Årsberettning FO, FU og Garasjesameiet 2014

Protokoll GF-2014
Innkalling GF-2014
Årsberettning FO, FU og Garasjesameiet 2013

Protokoll GF-2013
Innkalling GF-2013
Årsberettning FO, FU og Garasjesameiet 2012

Protokoll GF-2012
Innkalling GF-2012

Protokoll GF-2011
Innkalling GF-2011

Protokoll GF-2010
Innkalling GF-2010

Protokoll-GF2009
Innkalling GF-2009

Protokoll GF-2008
Innkalling GF-2008

Protokoll ekstraordinær GF-2007
Innkalling ekstraordinær GF-2007

Protokoll GF-2007
Innkalling GF-2007

Protokoll ekstraordinær GF-2006
Innkalling ekstraordinær GF-2006

Protokoll GF-2006
Innkalling GF-2006