Å bo hos oss

Garasje / Parkering

Parkering på indre område, dvs. foran blokkene/oppgangen er kun lov i 20 minutter.


Innkjøringen
Plassene er offentlig regulert og her fins det flere HC-plasser. Parkeringstiden er maks 24 timer. 

Indre område
På borettslagets indre område, dvs. foran blokkene/oppgangen er kun lov å stå i 20 minutter. Biler som står lengre enn 20 minutter kan bli ilagt en kontrollavgift etter gjeldende regler, og eventuelt borttaues.
Skiltene viser de til en hver tid gjeldende bestemmelsene! 

P-tillatelse
Trenger du å stå lengre må du på forhånd kontakte driftsleder og få en P-tillatelse. Det er styret som bestemmer hvordan reguleringen av kjøring på indre område skal håndheves. 

P-husene
Plassene i garasjehusene og tregarasjene er tilknyttet sin spesifikke leilighet.
Borettslaget har 101 plasser i eget P-hus, 31 plasser i tregarasjer, og gjennom Garasjesameiet i Nordensvei har vi 124 plasser i P-hus. I tillegg har vi fellesparkering med Nordensvei borettslag.

På øverste plan av P-huset i Nordensvei er det mulig å leie en av de 12 plassene som har uttak for motorvarmer. Driftsleder har oversikt over eventuelle ledige plasser.
Det er montert en elektronisk nøkkelbrikke-leser ved inngangsdørene til P-husene. P-husene har kameraovervåking.
NB! Det er ikke tillatt å lade elbil på eller i garasjehusene. 

Utleie/bytting av garasjeplass
En andelseier står fritt til å leie ut ubrukt plass til en annen andelseier i laget.
Andelseierne mellom seg kan også bytte parkeringsplass, hvis begge parter er enig. I så fall må styret få skriftlig beskjed om hvilke p-plasser som har byttet eier, slik at adgangskontroll-systemet blir oppdatert.

Salg/permanent overføring av garasjeplass
En garasjeplass kan permanent selges/overføres fra en andelseier til en annen. En andelseier kan riktignok kun eie - 1 - en garasjeplass.
Ved salg/overføring av en garasjeplass må forretningsføreren gis skriftlig beskjed om dette, slik at husleiene kan korrigeres.