Å bo hos oss

Fremleie av boligen

Hovedregelen er bruksoverlating for inntil 3 år, etter godkjenning av styret.Det skal søkes styret om fremleie, dvs. midlertidig kortvarig utleie av leiligheten. Fremleieren skal godkjennes av styret, på lik linje som en hver andel som er ute for åpent salg.

Ulovlig framleie er å anse som vesentlig brudd på ordensregler/vedtekter, og kan føre til oppsigelse av andelseiers eie- som leieforhold. Søknadsskjema ligger på BORI sin hjemmeside.
 
Med godkjenning fra styret kan en andelseier overlate bruken av hele boligen til andre for inntil tre år, forutsatt at andelseier selv har bodd i boligen i ett av de to siste årene.
Etter en utleieperiode må det gå minst ett år, hvor andelseieren bor i boligen, før andelseier igjen kan leie ut for inntil tre år, jf. borettslagslovens § 5-3 flg.

Utover den ubetingede retten til å leie ut i tre år, vil en andelseier også kunne leie ut dersom vedkommende skal være borte midlertidig og fraværet skyldes tungtveiende grunner slik som følge av sykdom, arbeidssituasjon/studie m.m.