Å bo hos oss

Forsikring / Skade

Borettslagets eiendommer og bygninger er forsikret i Profinans.Skader som dekkes av forsikringen er som hovedregel alle skader i bygningen så sant skaden er upåregnelig og skjer plutselig og uforutsett. Unntatt er skader som skyldes slitasje, alder, korrosjon, dyr, insekter, sopp og råte. Videre erstattes ikke skader som skyldes svinnsprekker, setninger, material- og konstruksjonsfeil.


Borettslagets forsikringen dekker ikke innbo og løsøre.
Den enkelte andelseier bør selv tegne en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Ved skade i boligen ta kontakt med driftsleder tlf. 63 84 40 35.

Driftsleder melder normalt skaden til forsikringsselskapet, som igjen foretar befaring, ofte med en fra styret eller driftsleder. Hvis det så er nødvendig blir det bestilt håndverker for å utføre nødvendige reparasjoner. Ved skader som dekkes av borettslagets forsikring har Profinans en egenandel på kr 6 000,-. Egenandel ved vannskader er kr 10 000,-.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan en andelseier bli belastet for hele eller deler av egenandel, dersom borettslagets styre vedtar dette.