Å bo hos oss

Felleskostnader?

Hva inngår i felleskostnadene?


Har du lurt på hva felleskostnadene du betaler inn til borettslaget hver måned går til? 

Når du kjøper en borettslagsbolig hos oss får du en fellesgjeld (felleslån) med på kjøpet - i motsetning til personlig gjeld/lån ved selveierboliger.
Felleskostnadene dekker alle utgiftene i borettslaget, herunder nedbetaling av fellesgjelden (se under).
Det er viktig å presisere at flesteparten av de utgiftene som felleskostnadene dekker må man betale enten man bor i en borettslagsbolig eller en selveierbolig.

Borettslagets felleskostnader har forfall den 20. hver måned.

Pr. desember 2019 fordeler felleskostnadene seg slik pr leilighetstype:
2 rom - kr. 2.650,-/mnd (+ evt. garasjeleie på 240,-)
3 rom - kr. 3.434,-/mnd (+ evt. garasjeleie på 240,-)
4 rom - kr. 4.185,-/mnd (+ evt. garasjeleie på 240,-)  

 

La oss ta en nærmere titt på felleskostnadene og hva de dekker:

 

Ordinære driftsutgifter
Dette er faste oppgaver som gressklipping, snørydding, trappevask, containere ved dugnader, sikringer/lyspærer, kurs, beboermøter o.l., blomsterhilsner, trykksaker, kontormateriell m.m.

Lønn, kontingenter og honorarer
Denne posten inneholder arbeidsgiveravgift og lønn til evt. deltidsansatte, honorarer til styret og andre utvalg, revisjonshonorar, samt forretningsførerhonoraret og kontingenten til NBBL.

Andre konsultasjoner
Selv om styret og driftsleder har god kjennskap til bygningsmassen må det innimellom innhentes fagkyndig uttalelser, eller bistand i forbindelse med vedlikeholds- og renoveringsoppgaver. I tillegg har styret i enkelte saker behov for juridiske råd og veiledning.

Ordinært vedlikehold
Dette er vanlig daglig vedlikehold av blokkene, bodene og garasjeanleggene i form av røropplegg, strøm, brannsikring, lagets grøntarealer, maling/beising og lignende.

Strøm
Er primært kostnaden for lys i fellesarealene, kjølerommene og varmekabler.

Større vedlikeholdsoppgaver
Vedlikeholdsoppgavene vil alltid være der, men de varierer.
Enkelte år vil dette "kakestykket" være stort nok for de tiltenkte oppgavene, og vi dekker da alt selv. Andre ganger kan oppgavene være for store, slik at det må tas opp eksterne lån i tillegg for å få gjennomført rehabiliteringen. I enkelte perioder er behovet for vedlikehold lite, og da avsettes midlene som en del av lagets egenkapital.

FO/FU/Garasjesameiet
Siden vi er deleier i garasjehus og parkeringsplass i Nordensveien, er dette vår andel av de ordinære vedlikeholdskostnadene. I tillegg inngår lønn til vår felles driftsleder, da vedkommende er formelt ansatt av FU.
FO fremforhandler fellesavtale for Skjettenbyens 12 borettslag på kabel-TV/bredbånd og snørydding/gressklipping. Kostnadene til dette ligger i denne posten. 

Forsikringer
Borettslaget har fullverdiforsikring på boligmassen, så forsikring på selve bygningene dekkes gjennom felleskostnadene. I tillegg dekker den utstyr som laget disponerer.
Merk imidlertid at beboerne selv har ansvar for egen innboforsikring.

Kommunale avgifter
Denne posten omfatter vann-, kloakk- og renovasjonsavgifter og eiendomsskatt. 

Rentekostander og nedbetaling av lån
Renter og avdrag på lagets felles lån representerer den største faste delen av felleskostnadene. Borettslagets lån i Handelsbanken var 1.1.2020 på ca. kr. 27,5 millioner. Fra januar 2020 er renten på 2,75 % (nom.). Hele lånet har flytende rente.