Å bo hos oss

Brannvern

Brannvern- og sikkerhet er viktig!


I leiligheten skal det være ett brannslukkingsapparat (6 kg) og en brannvarsler.

Brannslukkerapparatet (pulverapparat) må sjekkes en' gang i året, og bør også vendes opp ned ett par ganger i året, slik at ikke pulveret "setter seg" i bunnen!

Brannvarsleren har en levetid på 10 år, og ble utdelt i 2014. Brukerveiledningene finner du her.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at det er i orden. Dersom noe er defekt, meldes dette skriftlig til styret, ettersom det er borettslagets eiendom.

På balkongen er det to store spalter, en på hver kortside. Ved brann slås disse ut, og man beveger seg bortetter balkongene for å komme til en ny oppgang uten røyk. Disse må derfor ikke blokkeres.

Det er ikke lov å oppbevare innbo i kjellerrommene hvor hovedsikringsskapet står. Dette på grunn av brannfare.

Ta bilder før det brenner!

I november 2007 brant en boligblokk ned i Lørenskog.

20% av beboerne hadde ikke egen innboforsikring, og må derfor erstatte alt selv.

Innboforsikring er en forsikring som du selv må kjøpe, og denne dekker normalt alt du har mellom dine egne "fire vegger" som: møbler, klær, TV/PC/mobil/annet småelektrisk, bokhyller/spisebord/stoler, gulvbelegg, kjøkkeninnredning, hvite- og brunvarer, CD/DVD-er m.m.

Ved større forsikringssaker oppdager man ofte at forsikringssummen er for lav. Dette fordi man har byttet ut/kjøpt nye ting, uten å huske på å regulere opp forsikringssummen deretter.

Et krav forsikringsselskapet ofte setter er at man må kunne dokumentere hva det var man hadde. Det er derfor litt sent å begynne å dokumentere og huske hva man hadde etter at det først har brent (eller har hatt innbrudd). Den beste måten å gjøre dette på er å ta bilder rundt i rommene og skapene. Bildene må selvsagt oppbevares et annet sted enn i selve leiligheten.