Å bo hos oss

Beboermøter

Styrets hovedkanal for informasjon er hjemmesiden. Er det spesielt viktig legger styret ett informasjonsskriv til den enkelte beboer i hver enkelt postkasse.


Styret prøver å avholde beboermøte (informasjonsmøte)  hvert år hvor styret går igjennom hva som er gjort, hva det  jobbes med, og tar med seg impulser og forslag fra  beboerne på oppgaver som det kan være aktuelt å jobbe  med i fremtiden.

Disse møtene blir avholdt på grendehuset i Karisveien 1.
Ut over dette gir styret en skriftlig redegjørelse for sitt arbeid på hver generalforsamling.

Presentasjonene: