Å bo hos oss

Avfall

Avfall og søppel blir det ofte mye av. Da er det kjekt å ha Bøler avfallsdeponi kun 10 minutter unna!Avfallshåndtering - Daglig
I oppgangen finne du to søppelcontainere i eget rom. Disse skal kun brukes til ordinært daglig husholdningsavfall, inkl. de nye "grønne posene".

Knyt posen sammen før du setter den oppi containeren. Det er ikke lov å "mellomlagre" søppel i trappehuset.

Søppelcontainerne blir normalt tømt tirsdag morgen. To ganger i året blir de grønne containerne spylt og vasket (vår og høst).

Ute på det indre området står det fire lukkede stålcontainere, som er til papir og papp. Disse blir normalt tømt to ganger i måneden.

Ved Skjetten Nærsenter står det containere for glass og metall og klær.

Avfallshåndtering - Oppussing og liknende
Bedriver du oppussing, eller skal hive større ting, må du selv sørge for å transportere dette opp til ROAF på Bøler Avfallsdeponi ved Skedsmokorset. Borettslagets søppelcontainere skal ikke brukes til slikt avfall. Gjøres det vil søppelconteinerne ikke bli tømt av avfallsselskapet!

Avfallshåndtering - Dugnad
Borettslaget har to dugnader i året, vår og høst. Da blir det satt ut 8 containere ned gjennom laget, hvorpå dugnadsavfall og diverse innbo kan hives. Pass på at ingen ting stikker utenfor containeren, og at den ikke "toppes", da dette vanskeliggjør bortkjøring og tømming. Containerne blir normalt stående i ca 1 uke, og tømt etter behov.

Avfallshåndtering - Oppbevaring av innbo
Oppussing og utskifting foregår jevnlig blant andelseierne i borettslaget. Hvis du midlertidig må oppbevare innbo i fellesrommet i kjelleren må det settes navn på disse gjenstandene. Gjenstander uten navn vil bli kastet.

Det er ikke lov å oppbevare innbo i kjellerrommene hvor hovedsikringsskapet står. Dette på grunn av brannfare.

I tillegg er det ikke lov å blokkere tilgangen til hovedstoppekranen!

Avfall og oppbevaring under oppussing
Borettslaget tillater ikke bruk av gule I-sekk og lignende, kun låst container.
Oppussingsavfall må oppbevares inne i egen andel før det kjøres bort. Det skal ikke mellomlagres på utsiden. Alternativt kan en låst container benyttes, som er søknadspliktig. Søknad sendes til styret eller driftsleder som avgjør plasseringen. Containeren kan kun stå i borettslaget mandag til fredag.Ved brudd på reglene vil borettslaget sørge for nødvendig reparasjoner/utbedring/ rydding og lignende. Regningen for dette arbeidet blir sendt den aktuelle andelseieren. Styret kan beslutte andre avfallsløsninger ved for eksempel orsikringssaker, brann, felles rehabilitering og lignende.