Å bo hos oss

Økonomi / Regnskap

Felles eie = felles økonomi og regnskap.


Alle de 318 andelene stiller likt i forhold til lagets utgifter til drift, vedlikehold og rehabiliteringer av den samlede bygningsmassen og tomtene.
Borettslagets egenkapital/reserve er på ca. 2 - 3 millioner.
 
Med utgangspunkt i 2013 er lagets samlede inntekter/felleskostnader ca. 12 millioner.
De årlige utgiftene er noe mindre enn inntektene, og vil i normalår (dvs. år uten større vedlikeholdsoppgaver) bidra til en liten pluss til egenkapitalen.
 
Borettslaget har pr 2013 ca 36 millioner i langsiktig fellesgjeld, som vil være nedbetalt i 2032. Fellesgjelden fordeler seg på leilighetstypene slik:
2 rom - ca. 90.000,-
3 rom - ca. 120.000,-
4 rom - ca. 144.000,-
 
Nærmere informasjon om økonomi og regnskap finner du i innkalingen til siste ordinære generalforsamling.
 
Hva felleskostnadene dine dekker finner du forklart her.