Å bo hos oss

Å bo i ett borettslag

Å bo i ett borettslag betyr at du, som alle andre i borettslaget, eier en likeverdig andel.


Å bo i ett borettslag betyr at du, som alle andre i borettslaget, eier en likeverdig andel. Andelen eies juridisk av en eller to personer. Det er disse som er ansvarlig for andelen i forhold til overholdelse av felles ordensregler og vedtekter, samt de plikter som borettslagsloven trekker opp.

Likeverdig andel betyr dessuten at alle utgifter til vedlikehold og rehabilitering deles likt blant andelseierne. Borettslagsloven av 2005 trekker bedre opp linjene mellom hva som er borettslagets vedlikeholdsansvar, og hva som er den enkelte andelseiers vedlikeholdsansvar (se punkt 5).

"Mislighold" betyr at en andelseier er blitt tilskrevet for et brudd på borettslagets ordensregler eller vedtekter. "Vesentlig mislighold" betyr som oftest gjentatte brudd, av samme eller forskjellig art, og dette kan resultere i at borettslaget foretar tvunget salg av andelen, jf borettslagsloven.

Styret tilstreber å ha en god dialog med beboerne, og løse sakene på et tidlig tidspunkt hvis dette er mulig.

Ordensreglene kan endres av styret og generalforsamling.

Vedtektene kan kun endres av generalforsamling.

Her kan du lese mer om hva felleskostnadene går til.