Styret

Styrets møtekalender

Her finner du oversikt over de kommende styremøtene


Normalt avholdes styremøter annenhver mandag. 
De finner sted i styrerommet i Rvn. 43.


Styrets møteplan for 2020 er: 

  • 31/8
  • 14/9
  • 28/9
  • 12/10
  • 26/10
  • 9/11
  • 23/11
  • 14/12
  • 4/1/2021

Møteplanen vil oppdateres når flere datoer er satt.