Å bo hos oss

Dugnad

Borettslaget har normalt to store fellesdugnader i året.Borettslaget har normalt to store fellesdugnader i året. Den ene på våren, og den andre på høsten. Da besørger borettslaget containere (4 x 2 stk), utplassert gjennom hele laget. I disse containerne kan beboerne så kaste det de måtte ha av innbo m.m. Containerne blir tømt etter behov og står i ca. 1 uke.

Det blir hengt opp oppslag om dugnad. Vi holder på i 1 - 2 timer. Dette avhenger riktignok av hva som skal gjøres, som f.eks kan være:

 • Feiing og spyling ved/rundt egen oppgang
 • Kasting av "navnløse" ting som står i fellesrommene
 • Klipping av hekker og luking av bed.
 • Planting av blomsterkasser o.l.
 • Beising av utebod og panel ved inngangen hvis nødvendig
 • Plukking av søppel på:
  • lagets indre område
  • sletten, lekeplassen og "dalen" mot Tårnbyveien
  • skråningen, lekeplassen og banene mot Nordensvei/P-huset
 • Annen rydding/feiing.

Dugnadsånden kan være varierende. Ved godt oppmøte på dugnader reduseres borettslaget sine kostnader og dermed også andelseierne sine fellesutgifter.