Å bo hos oss

Driftsleder

Riihimäkiveien og Nordensvei Borettslag har en felles driftsleder.Riihimäkiveien og Nordensvei Borettslag har en felles driftsleder, som tar seg av det daglige vedlikeholdet av bygg og øvrig anlegg. 

I tillegg representerer han styret i de driftsoppgaver som er satt ut til eksterne selskaper.

Driftsleder har også fullmakt til å påse at borettslagets ordensregler etterkommes.


Driftsleder treffes på kontoret, som ligger på garasjetaket i Nordbyveien 223 (venstre hjørne), eller du kan sende en e-post til vaktmesterbua@wemail.no. 
Han jobber mandag - torsdag (08.00 - 16.00) og fredag (08.00 - 13.30).

I tillegg har han har telefonvakt (63 84 40 35 / 90 86 71 55) hver mandag og torsdag, mellom kl  08:15 og 09:15.

Ved akutt eller brann, ring da snarest nødnr. 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (lege).

Driftsleders oppgaver.